Permohonan Pembatalan Sijil Digital Pengguna
Syarat kelulusan permohonan pembatalan

1. Selain daripada kes tamat peranan, bersara dan tamat perkhidmatan pengguna hendaklah melapor dan mengesahkan aduan kepada Meja Bantuan GPKI terlebih dahulu untuk mendapatkan nombor tiket aduan Klik di sini untuk membuat aduan pengguna;

2. Pengguna hendaklah memuat naik surat menggunakan kepala surat rasmi agensi dan ditandatangan oleh Ketua Jabatan masing-masing. Templat surat boleh di dapati di sini.