Dokumen Khas Pengguna

×No. MyKad

Mengikut format seperti: 750101141234 (tanpa "-")
# Tajuk Media
1 MANUAL PENGGUNA GPKI AGENT 3.0
2 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN BAHARU SIJIL DIGITAL
3 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN PEMBAHARUAN SIJIL DIGITAL
4 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN SIJIL DIGITAL
5 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN DAN PERANAN PENTADBIR
6 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN SIJIL DIGITAL PELAYAN (SSL)
7 MANUAL PENGGUNA SISTEM ELEARNING
8 MANUAL PENGGUNA SISTEM GPKI DESK
9 MANUAL PENGGUNA APLIKASI MUDAH ALIH GPKI MOBILE
10 MANUAL PENGGUNA PEMPROSESAN SIJIL DIGITAL OLEH CERTIFICATION AUTHORITY (CA)
11 MANUAL PENGGUNAAN MyGPKI DALAM PELAYAR GOOGLE CHROME VERSI 106.0.5249.119
# Tajuk Media
1 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Tengah
2 Role of Certificate Authority in the Informational Society
3 Perkhidmatan Government Public Key Infrastructure
4 Memperkasa Sistem Penyampaian Menerusi Identiti Elektronik PKI
5 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Selatan
6 Sesi Dialog Bersama Agensi Pelaksana
7 Model Operasi Perkhidmatan GPKI
8 Bengkel Agen Perubahan GPKI 2019
9 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 Pada 21 September 2020
10 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 (Ringkasan)
11 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 (Terperinci)
# Tajuk Media
1 PKPA Bilangan 3 Tahun 2015 - Dasar Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
1 PRODUCTION ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
2 TESTING ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
3 PRODUCTION SUB CA CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
4 PRODUCTION DAN TESTING ROOT/SUB CA CERT RSA/ECC TERKINI MSCTRUSTGATE (Sila rename file extension ke .zip)
# Tajuk Media
1 CRL
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP GPKI 2.0
2 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP GPKI 3.0
3 TAKLIMAT PERKHIDMATAN MYGPKI (MAMPU SARAWAK)
4 LATIHAN SISTEM GPKI (PENGGUNA GPKI) MAMPU SARAWAK
# Tajuk Media
1 Slaid Taklimat Perkhidmatan GPKI
2 Integrasi - Contoh Surat Permohonan Integrasi GPKI
3 Integrasi - Templat Pelaporan dan Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Sistem ICT kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
4 Integrasi - Templat Penilaian Risiko Sistem ICT Kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
5 Integrasi - Templat Slaid Keperluan Integrasi GPKI
6 Sijil Digital Pelayan - Contoh Surat Permohonan Sijil Digital Pelayan
7 Sijil Digital Pelayan - Slaid Taklimat Pengurusan Permohonan dan Pemasangan Sijil Digital Pelayan
8 Sijil Digital Pelayan - Prasyarat dan Kriteria Sijil Digital Pelayan
9 Model Pentadbir GPKI
10 Sijil Digital Pelayan - Templat Penilaian Risiko Laman Web Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
11 Sijil Digital Pelayan - Tatacara Penjanaan CSR bagi Pelayan
12 Sijil Digital Pelayan - Tatacara Instalasi Sijil Digital Pelayan
13 Sijil Digital Pelayan - Tindakan Pengesahan Organisasi dan Domain oleh CA/Prinsipal
14 Sijil Digital Pelayan - Tindakan Penerimaan dan Pemasangan Sijil Digital Pelayan olehAgensi
# Tajuk Media
1 Contoh Surat Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
2 Contoh Surat Perwakilan Kuasa Bagi Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
3 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Rosak (Kerosakan Fizikal)
4 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Hilang
5 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Yang Telah Dijumpai Semula
6 Contoh Surat Makluman Tamat Peranan Aplikasi/Tamat Perkhidmatan/Bersara/Meninggal Dunia
7 Contoh Surat Makluman Penggantungan Sementara Sijil Digital Pengguna
8 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Medium Sijil Digital Pengguna
9 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Bagi Pengguna Tidak Aktif
10 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Tidak Diterima
11 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token/Roaming/Softcert Yang Tidak Boleh Digunakan/Corrupt
12 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Model Token Sijil Digital Pengguna
13 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital (Kesilapan Nama/ No. MyKad)
# Tajuk Media
1 Penjagaan Sijil Digital Token
2 Kemas Kini Profil
3 Apa itu Public Key Infrastructure (PKI)
4 GPKI Mobile
5 Apa Status Token Saya
6 GPKI eLEARNING
7 Meja Bantuan Khidmat Sokongan
8 Portal Pentadbir: Menu Pengurusan Pengguna
9 Jom Guna Perkhidmatan MyGPKI
10 Lindungi Jawapan Rahsia Imej keselamatan
11 Anda Pindah Jabatan
12 Pembatalan dan Penggantian Sijil Digital Pengguna
13 Permohonan Pelantikan dan Penamatan Pentadbir
14 Proses Membuat Aduan Pertanyaan